Tarieven 2020

Uitgifte en verlengingen van particuliere graven

01. Een particulier graf voor 20 jaar (binnen de aangegeven vakken is het mogelijk een plaats te kiezen)

€ 1.500

02. Een particulier urnengraf voor 20 jaar

€ 750

03. Voor verlenging van 10 jaar van het onder 1 bedoelde graf

€ 750

04. Voor verlenging van 10 jaar van het onder 2 bedoelde graf

€ 375

05. Een kelder indien beschikbaar voor 30 jaar

€ 4.750

Please reload

Algemene graven

In een algemeen graf kunnen maximaal 3 personen begraven worden voor een periode van 10 jaar. Voor de uitgifte van een algemeen graf zijn uitsluitend de begraafrechten en onderhoudskosten aan de begraafplaats verschuldigt.

Rechten voor het begraven

06. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1000

07. Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 jaar doch jonger dan 12 jaar